Konsument (biologi)

[Total: 0    Average: 0/5]

En konsument är i biologi en organism som konsumerar biomassa för sin överlevnad, till skillnad från producenten, som tillverkar biomassa från oorganiska ämnen. Konsumenten är i allmänhet heterotrof.