Husleverantörer av nyckelfärdiga hus

Vilken typ av nyckelfärdigt hus passar mig bäst?

Det finns många olika typer av nyckelfärdiga hus samt husleverantörer av nyckelfärdiga hus. Det finns leverantörer som erbjuder extremt stora nyckelfärdiga hus som t.ex. A-hus och andra t.ex. gimme shelter som erbjuder mindre nyckelfärdiga hus som t.ex. attefallshus och friggebodar och som är mer arkitektritade. Så var noga med att välja rätt leverantör när du ska beställa hus. Tänk på andrahandsvärdet det kan t.ex. vara mer gynnsamt och trevligare att köpa ett arkitektritat nyckelfärdigt hus istället för ett standardhus.

Olika typer av nyckelfärdiga hus

 • Friggebod – Ett mindre nyckelfärdigt hus som man kan använda som t.ex. sovrum, förråd, kontor eller liknande.
 • Attefallshus – Ett mindre nyckelfärdigt hus som kan ha kök och toalett är lätt att bygga och i många fall slipper du en ansöka om bygglov.
 • 1-plan – En nyckelfärdig enplans villa som har alla funktioner och rum som en vanlig villa, t.ex. badrum, kök och toalett.
 • 1,5-plan – En lite större nyckelfärdigt hus med loft och alla fataliteter och funktioner som ett vanligt nybyggd hus har.
 • 2-plan – Ett stort nyckelfärdigt hus med flera sovrum, badrum, toalett, kök och vardagsrum. Perfekt för den större familjen.
 • Sluttningshus – Ett hus, ofta byggt med plintgrund på berggrund eller sluttande ås.
 • Parhus – Ett stort nyckelfärdigt hus med två separata ingångar och badrum och kök
 • Fritidshus – Ett mellanstort nyckelfärdigt hus som ofta inte till för året om boende.
 • Sommarhus – Ett mellanstort hus som ibland inte är året om isolerat.
 • Bastu – En bastu som man kan beställa nyckelfärdigt.
 • Soldäck – En veranda som är direkt kopplat till huset och som kan användas för att sola på eller ha middagar.
 • Garage – Ett litet utrymme för bilen, ibland är det också isolerat.
Leveranstid för nyckelfärdiga hus

Leveranstider för nyckelfärdiga hus

Det finns en mängd olika typer av nyckelfärdiga hus och med storlek samt leverantör kommer även en stor mängd olika typer av leveranser. Äger du en tomt som ligger långt från anlagd väg eller t.ex. ute i Stockholms skärgård bortkopplad från biltrafik och vägar kan du behöva helikopter transport av ditt nyckelfärdiga hus, I vissa fall behöver du endast lastbilstransport, i andra fall behöver du lastbil med kran-lyft i andra med truck och så vidare.

Som en enkel regel brukar man säga att säga att det kan ta mellan två månader och ett år från start till mål. Från att man bestämmer sig för vilket nyckelfärdigt hus man vill köpa tills man flyttat in och börjat leva i det. Projektering, bygglovshandlingar och arbetsritningar inklusive handläggning på byggnadsnämnden tar ca två till fyra månader. Handläggning av bygglov är specifikt för varje kommun och tiden kan variera. Övrig handläggningstid, tillverkning samt byggtiden på din tomt är därefter ca tio till tolv  månader. De flesta husleverantörerna upprättar en tidplan så snart bygglovet är beviljat och slutbeställning gjorts. Du kan flytta in efter godkänd slutbesiktning och godkänt slutbesked från Byggnadsnämnden.

Garanti nyckelfärdigt hus

Garantier för nyckelfärdiga hus

Vilka garantier gäller när du köper ett nyckelfärdigt hus? I stort sätt alla husleverantörer av nyckelfärdiga hus använder sig av Svensk lag stadgar att garantier för utförd entreprenad gäller i två år efter färdigställande och slutbesiktning. Efter denna gäller att entreprenören har ett grundläggande ansvar för det arbete som utförts. En så kallad ansvarstid inträder som gäller i ytterligare åtta år. Det betyder att entreprenören i vissa fall är ansvarig för fel som upptäcks i upp till tio år efter att slutbesiktning gjorts.

Det nyckelfärdiga huset är försäkrat via det försäkringsbolag husleverantören samarbetar med, så snart du tecknat entreprenadkontrakt. Försäkringen gäller i ett år efter husleveransen och utökas automatiskt i samma takt som byggnadsmaterialet levereras och byggnationen fortskrider. I samband med husleveransen erhåller ni försäkringsbrevet med de fullständiga försäkringsvillkoren.

Färdigställandeförsäkring för nyckelfärdiga hus

Den första delen av försäkringen kallas Färdigställandeförsäkring och garanterar att det nyckelfärdiga huset blir färdigbyggt som avtalat, om någon part på grund av konkurs inte längre kan fullgöra sitt åtagande. Försäkringen gäller så snart ni fått försäkringsbrevet och till tidpunkten för slutbesiktning.

Nybyggnadsförsäkring för nyckelfärdiga hus

Den andra delen av försäkringen kallas Nybyggnadsförsäkring och gäller från den tidpunkt då slutbesiktning skett och 10 år framåt. Den skyddar dig som konsument om något väsentligt fel skulle uppstå inom den tiden.

 

Fallgropar

Fallgropar att se upp för vid val av husleverantör

Att köpa ett nyckelfärdigt hus är på många sätt både säkrare, enklare och mer ekonomiskt jämfört med att bygga ett helt nytt hus. Men det betyder inte att det finns saker att se upp för när du väljer husleverantör av nyckelfärdiga hus. Några saker man bör kolla upp innan man väljer husleverantör titta t.ex. noggrant på priserna på hemsida och se vad som egentligt ingår i dessa. Vissa husleverantörer av nyckelfärdiga hus använder sig nämligen av lockpriser. Titta även på vad som ingår i standarderbjudandet samt vilka leveranstider och betalningsuppläggning de har.

 

Leverantör av nyckelfärdiga hus

Leverantörer av nyckelfärdiga hus

I Sverige finns det en mängd olika leverantörer av nyckelfärdiga hus. Många av husleverantörerna levererar större hus men det finns även ett stort antal husleverantörer som säljer mindre hus så som attefallshus, friggebodar, sommarhus och fritidshus. Innan du köper ditt nyckelfärdiga hus är det därför viktigt att du hämtar hem offerter från de olika husleverantörerna som du är intresserad av och se vad som skiljer dem åt. I många fall använder sig husleverantörerna av lockpriser på hemsidorna så var noga med att hämta in offerter från samtliga leverantörer och se vad som inte finns med och vad som finns med.

Leverantörer av nyckelfärdiga hus

Större nyckelfärdiga hus

Nyckelfärdiga attefallshus

Förberedelser för husgrund

Tomt förberedelser för nyckelfärdiga hus

Innan ditt nya nyckelfärdiga hus står klart på tomten måste du göra en del tomtförberedelser. I de flesta fall måste fall behöver du anlägga en mindre väg fram husgrunden för att lastbil/kranlyft ska ha möjlighet att komma fram och ställa av huset. Det går givetvis att lösa frågan genom andra transporter så som t.ex. helikopter men det blir betydligt dyrare. Så vida du inte köper totalentreprenad är du ansvarig att bygga den grund som din nyckelfärdiga husleverantör begärt.

Det finns en mängd saker att ta med i beräkningen när du bestämmer var du ska placera ditt nyckelfärdiga hus.

När du väljer tomt ska du titta på väderstreck, markförhållanden, vegetation, vindförhållanden & markens beskaffenhet. Om du behöver göra större ändringar på tomten innan du börjar bygga kan det bli kostsamt. Är du osäker på vilka förberedelser du behöver göra, kan det vara bra att ta hjälp av en arkitekt för att det ska bli rätt från början.

Ta reda på vad som gäller för din tomt

I de fall när det inte finns någon detaljplan kan en sådan behöva göras, exempelvis om tomten du tänkt bygga på ligger inom tättbebyggt område. Då är det viktigt att du tar kontakt med kommunen i god tid för besked om vad som gäller vid upprättande av en detaljplan.

Om tomten du har valt ligger i ett planlagt område (där det finns en gällande detaljplan), så bestämmer planen var & hur du får bygga. Planhandlingarna får du genom att vända dig till din kommun (ibland finns dessa handlingar på kommunens hemsida). För vissa områden som saknar detaljplan kan det finns särskilda “områdesbestämmelser“. I kommunens översiktsplan kan det också finnas ställningstaganden & rekommendationer som kan påverka möjligheterna att bebygga tomten. Finns det inget angivet för området där tomten ligger, betyder det dock inte att du får bygga hur du vill. Plan- & bygglagstiftningen (PBL & PBF) & Boverkets byggregler (BBR) gäller även utanför planlagt område.

Servitut för din tomt

Tänk även på att det kan finnas servitut till din tomt, vilket innebär att det finns avtal som ger andra rätt att vistas på din tomt. Till exempel att någon annan har rätt att köra på din uppfartsväg eller att ett elbolag har rätt att dra ledningar över din tomt. Din tomt kan även ha servitut om exempelvis vägar inskrivna i grannfastigheten. Om det finns något servitut & vad det innebär kan du få veta via fastighetsregistret som förvaltas av Lantmäteriet.

Kostnader för elanslutning

När du ska ansluta dig till elnätet måste du kontakta nätägaren för området. Nätägaren ger dig en offert på vad det kommer att kosta att ansluta din byggnad till elnätet. Detta gäller både om det finns en befintlig anslutning i närheten av din tomt & om nätägaren måste bygga ut nätet. Du har ansvaret & får själv betala för de anslutningar & ledningar som måste finnas framt till byggnader på din tomt.

Kostnader för telefoni och bredband

Anslutning till det fasta telefonnätet fungerar på samma sätt som till elnätet. Kontakta nätägaren för en offert. Du får själv inte välja om du vill ha luft- eller markkabel. Du har ansvaret & får själv betala för de anslutningar & ledningar som måste finnas fram till byggnader på din tomt.

Avgift för anslutning till kommunalt avlopp & vatten

För att få vatten & avlopp till din fastighet ska du kontakta din kommun som ansvarar för de allmänna ledningarna, de som i regel finns dragna fram till din tomtgräns. Du har ansvaret & får själv betala för de anslutningar & ledningar som måste finnas fram till ditt nyckelfärdiga hus på tomten.

 

 

Krypgrund - Nyckelfärdigt hus

Husgrunder för nyckelfärdiga hus

Det finns många olika typer av tomter och tomtunderlag. Vissa tomter har berggrund andra har sandblandat underlag och så vidare. Det kan vara bra att tänka en extra gång över vilken grund som just ditt markunderlag och tomt. Består din tomt av berggrund kan det t.ex. vara bra att bygga plintgrund, medan i andra fall kan det vara bra att bygga krypgrund. Husgrunden har även ett annat viktigt syfte, de olika typerna av husgrunder har olika former av isolering samt självklart olika kostnader.

Olika typer av husgrund för nyckelfärdiga hus

Källargrund till nyckelfärdiga hus

Källargrund är en klassisk grund som många använder sig av. Den fungerar också som ett extra utrymme för många, där man har plats att placera förråd, garage eller olika typer av värmepannor. Det finns även här för & nackdelar med en källare & det som avgör hur bra den fungerar avgörs oftast av hur den används.

Källargrunden har en full takhöjd & det finns oftast en trappa i huset som leder ner till källaren. Traditionellt sett har det varit platsen för pannor & förråd men i moderna tider kan man istället se att de formas om till olika rum, gärna hobbyrum. Att konstruera en källargrund är mycket enkelt & den består vanligen av betong, dessutom är den säker då man kan planera dräneringen på ett bra sätt kring byggnaden. Det finns dock såklart risker också med en källargrund & som vanligt när det kommer till grunder så är det fukten som är problemet.

Många använder idag källaren till olika saker, & har man den inredd till ett rum så innebär det att fukten kommer att bli ett stort problem. Oavsett hur du går tillväga så kommer luften i en källare aldrig bli lika bra som övrig i huset & det är därför man helst inte ska ha ett sovrum där nere. Själva problemet kommer när källaren isoleras, då kommer nämligen all inkommande fuktighet i källaren att stanna kvar där & sätta sig i väggarna, vilket kommer att ge upphov till röta. Det viktiga är att man har rätt typ av isolering för att man ska få ut det mesta av en källare, men det är svårt, speciellt om man väljer att inreda den.

Nyckelfärdigt hus med Betongplatta

En solid betongplatta är även ett bra sätt att förhindra att radon kommer in i huset, så det är något man definitivt bör överväga om man väljer att bygga i en zon där det finns en risk för det.

Det är vanligt idag att man gjuter en betongplatta till nya hus & det har sina fördelar & nackdelar. Att gjuta den är relativt billigt & enkelt & det ger en bra stadga till det tänkta huset, förutsatt att marken är relativt plan & att det inte finns någon berggrund direkt under plattan.

Förutsättningen för att det ska fungera som det är tänkt är att plattan är armerad & ligger stadigt, samtidigt som fukt hindras från att komma in i huset genom olika fuktspärrar. Man måste därför se till att plattan man gjutit verkligen är torr innan man börjar bygga huset. Gör man inte det så kommer man att få stora problem. Det största problemet med en platta är att den blir ganska svår att hantera om det skulle behövas dras nya vatten- & avloppsledningar. Eftersom betongplattan också är solid, & att betong i sig har en kylande effekt, gör att golven i ett sådant hus kommer att kännas kallare, vilket ofta innebär att man gjuter med värmeslingor för att golven ska värmas med golvvärme.

Krypgrund & torpargrund för nyckelfärdiga hus

Torpargrund är föregångaren till krypgrunden. De är en av de absolut enklaste formerna av grunder till en byggnad, som exempelvis bostadshus. Det är den typen av grund som användes främst till äldre hus & har som syfte att lyfta upp huset från marken för att man ska undvika att bostaden får fuktskador. I takt med att utvecklingen av moderna hus & deras uppvärmningssystem har gått framåt har denna typ av grund ställt till med lite olika problem.

En klassisk torpargrund byggs direkt på marken & är tillverkad av natursten, som bildar en mur som huset då ska stå på. De första typerna av dessa grunder dök upp på 1800-talet. Torpargrunden har traditionellt sett inga lufthål, & de som fanns var mest till för att katten skulle ta sig ut & in. Tack vare att man tidigare använde skorstenen som en typ av värmespridare så kunde man också hålla denna grund helt torr genom skorstenen.

Idag använder man inte skorstenen på samma sätt, man använder den inte för att laga mat i utan mer för att få värme under den kallare perioden på året. Det är inte tillräckligt för att man ska kunna hålla fukten borta, vilket innebär ett problem om man har en torpargrund, som då väldigt lätt bli fuktig. Detta förvärras sedan av att man har ett isolerat golv, som gör att fukten inte kan tränga upp genom träet.

Krypgrunden är en variant av torpargrund men är desto mer modern när det kommer till historia. På 60-talet började de användas & har ett väl isolerat bjälkslag, men konstruktionen medför också ett par risker. Den kalla luften som samlas i en krypgrund ger ofta upphov till röta & försöker man ventilera luften, som många har gjort, så gör man det hela värre. Fuktig luft kommer in genom ventilationssystemet & kan inte torka, eftersom luften i grunden redan är kall. Det man istället ska göra med en krypgrund är att isolera den så mycket man kan från början.

 

Leverans - Nyckelfärdigt hus

Leverans av nyckelfärdiga hus

Det finns en mängd olika typer av nyckelfärdiga hus och med storlek samt leverantör kommer även en stor mängd olika typer av leveranser. Äger du en tomt som ligger långt från anlagd väg eller t.ex. ute i Stockholms skärgård bortkopplad från biltrafik och vägar kan du behöva helikopter transport av ditt nyckelfärdiga hus, I vissa fall behöver du endast lastbilstransport, i andra fall behöver du lastbil med kran-lyft i andra med truck och så vidare.

Svensk skärgård

Vilken tomt passar bäst för ett nyckelfärdigt hus?

Det finns en mängd olika typer av tomter och med en mängd olika typer av kostnader för att placera nyckelfärdiga hus. Vill du t.ex. bygga ett nyckelfärdigt hus i Skärgården finns det tomter som ligger på berg långt från vägar, det finns tomter långt ute i skärgården som utan tillgång till varken bilar eller vägar och sen finns det tomter som ligger en bit från vägen men som är mer platta och på så sätt lättare att förbereda väg för leveransen av det nyckelfärdiga huset.