Fallgropar

Fallgropar att se upp för vid val av husleverantör

Att köpa ett nyckelfärdigt hus är på många sätt både säkrare, enklare och mer ekonomiskt jämfört med att bygga ett helt nytt hus. Men det betyder inte att det finns saker att se upp för när du väljer husleverantör av nyckelfärdiga hus. Några saker man bör kolla upp innan man väljer husleverantör titta t.ex. noggrant på priserna på hemsida och se vad som egentligt ingår i dessa. Vissa husleverantörer av nyckelfärdiga hus använder sig nämligen av lockpriser. Titta även på vad som ingår i standarderbjudandet samt vilka leveranstider och betalningsuppläggning de har.

 

Förberedelser för husgrund

Tomt förberedelser för nyckelfärdiga hus

Innan ditt nya nyckelfärdiga hus står klart på tomten måste du göra en del tomtförberedelser. I de flesta fall måste fall behöver du anlägga en mindre väg fram husgrunden för att lastbil/kranlyft ska ha möjlighet att komma fram och ställa av huset. Det går givetvis att lösa frågan genom andra transporter så som t.ex. helikopter men det blir betydligt dyrare. Så vida du inte köper totalentreprenad är du ansvarig att bygga den grund som din nyckelfärdiga husleverantör begärt.

Det finns en mängd saker att ta med i beräkningen när du bestämmer var du ska placera ditt nyckelfärdiga hus.

När du väljer tomt ska du titta på väderstreck, markförhållanden, vegetation, vindförhållanden & markens beskaffenhet. Om du behöver göra större ändringar på tomten innan du börjar bygga kan det bli kostsamt. Är du osäker på vilka förberedelser du behöver göra, kan det vara bra att ta hjälp av en arkitekt för att det ska bli rätt från början.

Ta reda på vad som gäller för din tomt

I de fall när det inte finns någon detaljplan kan en sådan behöva göras, exempelvis om tomten du tänkt bygga på ligger inom tättbebyggt område. Då är det viktigt att du tar kontakt med kommunen i god tid för besked om vad som gäller vid upprättande av en detaljplan.

Om tomten du har valt ligger i ett planlagt område (där det finns en gällande detaljplan), så bestämmer planen var & hur du får bygga. Planhandlingarna får du genom att vända dig till din kommun (ibland finns dessa handlingar på kommunens hemsida). För vissa områden som saknar detaljplan kan det finns särskilda ”områdesbestämmelser”. I kommunens översiktsplan kan det också finnas ställningstaganden & rekommendationer som kan påverka möjligheterna att bebygga tomten. Finns det inget angivet för området där tomten ligger, betyder det dock inte att du får bygga hur du vill. Plan- & bygglagstiftningen (PBL & PBF) & Boverkets byggregler (BBR) gäller även utanför planlagt område.

Servitut för din tomt

Tänk även på att det kan finnas servitut till din tomt, vilket innebär att det finns avtal som ger andra rätt att vistas på din tomt. Till exempel att någon annan har rätt att köra på din uppfartsväg eller att ett elbolag har rätt att dra ledningar över din tomt. Din tomt kan även ha servitut om exempelvis vägar inskrivna i grannfastigheten. Om det finns något servitut & vad det innebär kan du få veta via fastighetsregistret som förvaltas av Lantmäteriet.

Kostnader för elanslutning

När du ska ansluta dig till elnätet måste du kontakta nätägaren för området. Nätägaren ger dig en offert på vad det kommer att kosta att ansluta din byggnad till elnätet. Detta gäller både om det finns en befintlig anslutning i närheten av din tomt & om nätägaren måste bygga ut nätet. Du har ansvaret & får själv betala för de anslutningar & ledningar som måste finnas framt till byggnader på din tomt.

Kostnader för telefoni och bredband

Anslutning till det fasta telefonnätet fungerar på samma sätt som till elnätet. Kontakta nätägaren för en offert. Du får själv inte välja om du vill ha luft- eller markkabel. Du har ansvaret & får själv betala för de anslutningar & ledningar som måste finnas fram till byggnader på din tomt.

Avgift för anslutning till kommunalt avlopp & vatten

För att få vatten & avlopp till din fastighet ska du kontakta din kommun som ansvarar för de allmänna ledningarna, de som i regel finns dragna fram till din tomtgräns. Du har ansvaret & får själv betala för de anslutningar & ledningar som måste finnas fram till ditt nyckelfärdiga hus på tomten.

 

 

Svensk skärgård

Vilken tomt passar bäst för ett nyckelfärdigt hus?

Det finns en mängd olika typer av tomter och med en mängd olika typer av kostnader för att placera nyckelfärdiga hus. Vill du t.ex. bygga ett nyckelfärdigt hus i Skärgården finns det tomter som ligger på berg långt från vägar, det finns tomter långt ute i skärgården som utan tillgång till varken bilar eller vägar och sen finns det tomter som ligger en bit från vägen men som är mer platta och på så sätt lättare att förbereda väg för leveransen av det nyckelfärdiga huset.