Krypgrund - Nyckelfärdigt hus

Husgrunder för nyckelfärdiga hus

Det finns många olika typer av tomter och tomtunderlag. Vissa tomter har berggrund andra har sandblandat underlag och så vidare. Det kan vara bra att tänka en extra gång över vilken grund som just ditt markunderlag och tomt. Består din tomt av berggrund kan det t.ex. vara bra att bygga plintgrund, medan i andra fall kan det vara bra att bygga krypgrund. Husgrunden har även ett annat viktigt syfte, de olika typerna av husgrunder har olika former av isolering samt självklart olika kostnader.

Olika typer av husgrund för nyckelfärdiga hus

Källargrund till nyckelfärdiga hus

Källargrund är en klassisk grund som många använder sig av. Den fungerar också som ett extra utrymme för många, där man har plats att placera förråd, garage eller olika typer av värmepannor. Det finns även här för & nackdelar med en källare & det som avgör hur bra den fungerar avgörs oftast av hur den används.

Källargrunden har en full takhöjd & det finns oftast en trappa i huset som leder ner till källaren. Traditionellt sett har det varit platsen för pannor & förråd men i moderna tider kan man istället se att de formas om till olika rum, gärna hobbyrum. Att konstruera en källargrund är mycket enkelt & den består vanligen av betong, dessutom är den säker då man kan planera dräneringen på ett bra sätt kring byggnaden. Det finns dock såklart risker också med en källargrund & som vanligt när det kommer till grunder så är det fukten som är problemet.

Många använder idag källaren till olika saker, & har man den inredd till ett rum så innebär det att fukten kommer att bli ett stort problem. Oavsett hur du går tillväga så kommer luften i en källare aldrig bli lika bra som övrig i huset & det är därför man helst inte ska ha ett sovrum där nere. Själva problemet kommer när källaren isoleras, då kommer nämligen all inkommande fuktighet i källaren att stanna kvar där & sätta sig i väggarna, vilket kommer att ge upphov till röta. Det viktiga är att man har rätt typ av isolering för att man ska få ut det mesta av en källare, men det är svårt, speciellt om man väljer att inreda den.

Nyckelfärdigt hus med Betongplatta

En solid betongplatta är även ett bra sätt att förhindra att radon kommer in i huset, så det är något man definitivt bör överväga om man väljer att bygga i en zon där det finns en risk för det.

Det är vanligt idag att man gjuter en betongplatta till nya hus & det har sina fördelar & nackdelar. Att gjuta den är relativt billigt & enkelt & det ger en bra stadga till det tänkta huset, förutsatt att marken är relativt plan & att det inte finns någon berggrund direkt under plattan.

Förutsättningen för att det ska fungera som det är tänkt är att plattan är armerad & ligger stadigt, samtidigt som fukt hindras från att komma in i huset genom olika fuktspärrar. Man måste därför se till att plattan man gjutit verkligen är torr innan man börjar bygga huset. Gör man inte det så kommer man att få stora problem. Det största problemet med en platta är att den blir ganska svår att hantera om det skulle behövas dras nya vatten- & avloppsledningar. Eftersom betongplattan också är solid, & att betong i sig har en kylande effekt, gör att golven i ett sådant hus kommer att kännas kallare, vilket ofta innebär att man gjuter med värmeslingor för att golven ska värmas med golvvärme.

Krypgrund & torpargrund för nyckelfärdiga hus

Torpargrund är föregångaren till krypgrunden. De är en av de absolut enklaste formerna av grunder till en byggnad, som exempelvis bostadshus. Det är den typen av grund som användes främst till äldre hus & har som syfte att lyfta upp huset från marken för att man ska undvika att bostaden får fuktskador. I takt med att utvecklingen av moderna hus & deras uppvärmningssystem har gått framåt har denna typ av grund ställt till med lite olika problem.

En klassisk torpargrund byggs direkt på marken & är tillverkad av natursten, som bildar en mur som huset då ska stå på. De första typerna av dessa grunder dök upp på 1800-talet. Torpargrunden har traditionellt sett inga lufthål, & de som fanns var mest till för att katten skulle ta sig ut & in. Tack vare att man tidigare använde skorstenen som en typ av värmespridare så kunde man också hålla denna grund helt torr genom skorstenen.

Idag använder man inte skorstenen på samma sätt, man använder den inte för att laga mat i utan mer för att få värme under den kallare perioden på året. Det är inte tillräckligt för att man ska kunna hålla fukten borta, vilket innebär ett problem om man har en torpargrund, som då väldigt lätt bli fuktig. Detta förvärras sedan av att man har ett isolerat golv, som gör att fukten inte kan tränga upp genom träet.

Krypgrunden är en variant av torpargrund men är desto mer modern när det kommer till historia. På 60-talet började de användas & har ett väl isolerat bjälkslag, men konstruktionen medför också ett par risker. Den kalla luften som samlas i en krypgrund ger ofta upphov till röta & försöker man ventilera luften, som många har gjort, så gör man det hela värre. Fuktig luft kommer in genom ventilationssystemet & kan inte torka, eftersom luften i grunden redan är kall. Det man istället ska göra med en krypgrund är att isolera den så mycket man kan från början.