Leveranstid för nyckelfärdiga hus

Leveranstider för nyckelfärdiga hus

Det finns en mängd olika typer av nyckelfärdiga hus och med storlek samt leverantör kommer även en stor mängd olika typer av leveranser. Äger du en tomt som ligger långt från anlagd väg eller t.ex. ute i Stockholms skärgård bortkopplad från biltrafik och vägar kan du behöva helikopter transport av ditt nyckelfärdiga hus, I vissa fall behöver du endast lastbilstransport, i andra fall behöver du lastbil med kran-lyft i andra med truck och så vidare.

Som en enkel regel brukar man säga att säga att det kan ta mellan två månader och ett år från start till mål. Från att man bestämmer sig för vilket nyckelfärdigt hus man vill köpa tills man flyttat in och börjat leva i det. Projektering, bygglovshandlingar och arbetsritningar inklusive handläggning på byggnadsnämnden tar ca två till fyra månader. Handläggning av bygglov är specifikt för varje kommun och tiden kan variera. Övrig handläggningstid, tillverkning samt byggtiden på din tomt är därefter ca tio till tolv  månader. De flesta husleverantörerna upprättar en tidplan så snart bygglovet är beviljat och slutbeställning gjorts. Du kan flytta in efter godkänd slutbesiktning och godkänt slutbesked från Byggnadsnämnden.