Svensk skärgård

Vilken tomt passar bäst för ett nyckelfärdigt hus?

Det finns en mängd olika typer av tomter och med en mängd olika typer av kostnader för att placera nyckelfärdiga hus. Vill du t.ex. bygga ett nyckelfärdigt hus i Skärgården finns det tomter som ligger på berg långt från vägar, det finns tomter långt ute i skärgården som utan tillgång till varken bilar eller vägar och sen finns det tomter som ligger en bit från vägen men som är mer platta och på så sätt lättare att förbereda väg för leveransen av det nyckelfärdiga huset.